Łukasz Bizoń z przyjaciółmi – Koncert w Orzeszu

Użyto za pozwoleniem Mikołów TV

Post to Twitter Post to Facebook