Jak wyglądałby twój kościół, gdybyś był pastorem?

Rozstrzygnięto konkurs przy okazji Dnia Dziecka w KDM. Akademia rozdała Anioły i Piłki w następujących kategoriach:

  • Kościół założony i uporządkowany
  • Kościół oryginalny i twórczy
  • Kościół umiarkowanie reformowany
  • Kościół czaderski
  • Kościół ortodoksyjny
  • Pastor „krótko i na temat”

Poniżej przedstawiamy nagrodzone prace i ich autorów!

Post to Twitter Post to Facebook