Świętna Niedziela 2014

Kolejny rok, kolejna Świętna Niedziela. Teatr dziecięcy oraz wspaniały koncert, to coś czego doświadczyliśmy w cudownej, świątecznej atmosferze.

Post to Twitter Post to Facebook