19 czerwca 2011 miał miejsce Dzień Dziecka w KDM

Oj, działo się, działo… Rozstrzygnięto konkurs: „Jak wyglądałby Twój kościół, gdybyś był pastorem?” Rozdano Anioły i Piłki w 6-ciu kategoriach: „Kościół założony i uporządkowany”, „Kościół oryginalny i twórczy”, „Kościół umiarkowanie reformowany”, „Kościół czaderski”, „Kościół ortodoksyjny” oraz „Pastor krótko i na temat”.

Pożegnaliśmy również rok szkolny: praca i zaangażowanie naszych dzieciaków oraz ich nauczycieli zostały nagrodzone!

Do starszego pokolenia zaadresowano krótkie przesłanie o tym, iż dla Boga dzieci zawsze były wartością, wartością są więc i dla kościoła. Należy zatem je szanować, wspierać oraz praktycznie inwestować w ich rozwój.

Budujmy więc kościół dla przyszłych pokoleń – oto mądra inwestycja!

 

 

Post to Twitter Post to Facebook