Drużyna Dzieci Odkrywców

 

Pragniemy by w Kościele dzieci zawsze czuły się kochane i potrzebne. Pragniemy, by miały właściwe wzorce i potrafiły to, czego się uczą  na spotkaniach, zastosować i wprowadzić w życie codzienne. Chcemy rozbudzać w nich pasję i fascynację Bogiem i Jego Słowem.

Wierzymy, że nowe pokolenie będzie odważne, wierne Bogu i zdeterminowane, by z Nim żyć na co dzień. Kościół to miejsce współpracy i pomocy  rodzicom w wychowywaniu ich dzieci według wartości chrześcijańskich. Wierzymy w Kościół, który jest wzmocnieniem przekazu i pozytywnych wzorców. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszej pracy będziemy oglądać dzieci, które same, świadomie, wybierają Boga jako przewodnika w drodze ku przyszłości. Inwestując w rozwój duchowy dzieci ufamy, że jest najlepsze, co możemy dla nich  zrobić.

Spotkania dla  dzieci odbywają się w niedzielę lub sobotę. Maja różny charakter: nauczający, artystyczny, sportowy i integracyjny. W ramach spotkań realizowane są programy nauczające wg konfesji Kościola Zielonoświątkowego oraz przygotowania do konkursów wiedzy biblijnej. Podczas spotkań dzieci przygotowują również okolicznościowe przedstawienia teatralne. Dzieci z Drużyny Odkrywców wdrażane są  w służenie ludziom poprzez różne aktywności w ramach spotkań Kościoła.

 

 • Wesprzyj nas

  Kościół dla Miasta Rybnik - Konto Bankowe
  33 2490 0005 0000 4500 9609 4580

  SHOOK UP - Konto Bankowe
  07 2490 0005 0000 4600 8332 2136

 • Kościół Dla Miasta Rybnik
 • KDM Rybnik jest częścią Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

 • Kościół dla miasta Rybnik 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Script logo